MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

Teknik Dokümantasyonun Takibi
Müşterilerimize ait hava araçlarının ve komponentlerinin uçuşa elverişliliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla teknik yayınlar ve revizyonları ile Sivil Havacılık Otoriteleri tarafından yayımlanan Uçuşa Elverişlilik Talimatları düzenli olarak takip ve temin edilir.

Bakım Programlarının Hazırlanması
Müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda bakım tipi ve periyotları; müşterinin operasyonel ihtiyaçları dikkate alınarak ve AMM ve CMM’lerde verilen referans interval değerleri kullanılarak optimum bakım maliyeti ve yükü sağlayacak şekilde hazırlanır.

Bakım Kartlarının Hazırlanması ve Takibi
Bakım kartları, müşterilerimizin uçakları için ilgili uçak ve komponent imalatçılarının bakım kitaplarından yararlanılarak ve dijital formatta hazırlanır. Müşterilerimizin talebi doğrultusunda; bakım kartlarında standardizasyonu sağlamak ve insan faktörünü minimuma indirmek amacıyla, ilgili bakım kitaplarından alınan bölümler ile yönergeler (instruction) oluşturulur.
Hazırlanan Bakım kartları için gerekli olan malzeme ve takımlar tespit edilerek bakım öncesi temin edilmesi için gerekli işlemler yapılır.

Bakım kartların referanslarına gelen revizyonlar düzenli olarak takip edilir ve revizyonlar doğrultusunda gelen değişikliklerin aciliyet durumuna göre hızla bakım kartlarına aktarılması sağlanır.

AD ve SB’lerin incelenmesi, modifikasyon ve inceleme için mühendislik emirlerinin hazırlanması 
Temin edilen yayınların uçuş emniyeti ve maliyet yönünden değerlendirilmesi sonrasında uygulanması gereken veya uygulanması tarafımızca tavsiye edilen işlemler müşterilerimize aktarılır.

Uçak alımlarında danışmanlık hizmeti
Hava araçlarının alımları öncesinde, alınması düşünülen hava araçları ve ilgili dokümanların teknik açıdan kontrolü; uçağın uçuşa elverişliliği, bakım listesi gibi halihazırda bulunan dokümanlarının incelenmesi ve maliyet analizi yapılır.