Kalite Politikamız

Kalite Politikamız
Kalite ve Emniyet Politikasının kuruluş içerisindeki tüm personel tarfından her an takip edilmesi ve anlaşılması THK Teknik yönetiminin sorumluluğundadır.

THK Teknik'in Emniyet ve Kalite politikası aşağıdaki ilkeleri içermektedir.

THK Teknik'te tüm insan faktörü prensipleri ve şartlarına uyulması esastır.

Emniyet, kuruluş içerisinde tüm personel için, gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde ve bu faaliyetlerin her anında dikkate alınan başlıca unsurdur.


Yayımlanan prosedürlere, standartlara ve ulusal/uluslarasası kurallara uymak çalışan tüm personelin birinci görevidir.

Tüm çalışanlar, kalite denetçilerinin yapmış olduğu denetlemelerin kendilerinin ve yeteneklerinin değil yapılan işin kontrolü olduğunun bilincinde olup, denetçilerle uyum ve işbirliği içerisinde çalışmaktadır.

Yapılan bakım işlemlerinde kalite ve emniyet birinci öncelik olup, ticari kaygılarla bunlardan vazgeçilemez ve ödün verilemez.
Tüm bakım faaliyetleri öncesinde uygun ve doğru kaynak planlaması yapılarak, gerçekleştirilecek bakım faaliyetinin daha düzgün, hatasız ve ilk seferde yapılması sağlanmaktadır.

Çalışan tüm personele insan faktörleri konusunda eğitim verilmekte, gerekli eğitim programı ve ders dokümanları hazırlanmaktadır.

İş sağlığı, iş emniyeti ve çevrenin korunması ilkelerine uyulmaktadır.