DuyurularTHK TEKNİK Tarafından Kullanım Yeri Bulunmayan
MALZEME SATIŞI yapılacaktır.

  • Malzemeler THK Teknik A.Ş. Ankara yerleşkesi Uçak Malzeme depolarında uygun şartlarda muhafaza edilmektedir.
  • Talep edilmesi halinde malzemeler depodan çıkartılmadan fiziki ve ve dokümantasyon kontrolu yapılmasına izin verilecektir.
  • Malzemelerin tümü veya hangi malzemeden ne miktarda istenirse satılabilecektir.