DuyurularTHK TEKNİK Tarafından Kullanım Yeri Bulunmayan
MALZEME SATIŞI yapılacaktır.

 • Malzemeler THK Teknik A.Ş. Ankara yerleşkesi Uçak Malzeme depolarında uygun şartlarda muhafaza edilmektedir.
 • Talep edilmesi halinde malzemeler depodan çıkartılmadan fiziki ve ve dokümantasyon kontrolu yapılmasına izin verilecektir.
 • Malzemelerin tümü veya hangi malzemeden ne miktarda istenirse satılabilecektir.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ALINACAKTIR.

 • Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden mezun ya da İngiliz Dili ve Edebiyatı / Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olup
 • Havacılık Terminoloji konusunda tecrübeli olmak
 • Ölçme/değerlendirme tecrübesine sahip olmak
 • E-öğrenme yaklaşım ve araçlarına yatkın olmak
 • Araştırmacı, dinamik, yeniliklere ve gelişime açık olmak
 • Alanında eğitim ihtiyaç analizi, materyal geliştirme ve ölçme/değerlendirme tecrübesine sahip olmak
 • Zaman yönetimi becerisine sahip olmak
 • Tercihen Web tabanlı uygulama ve içerik geliştirme konusunda deneyimli olmak
 • Tercihen veri tabanı tasarımı ve iş modelleme yeteneğine sahip olmak
 • Takım çalışmasına yatkın
 • Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek
 • Ankara’da ikamet eden/edebilecek
 • Başvurular info@thkteknik.com adresine yapılacaktır.