Tarihçe

Kuruluş

Türk Hava Kurumu, Cumhuriyet'in ilanından 16 ay sonra 16 Şubat 1925'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emirleriyle "Türk Tayyare Cemiyeti" adıyla kurulmuştur.

1925

FAI

Türk Hava Kurumu, 1929 yılında havacılık faaliyetlerinin dünya çapında gelişmesini sağlayan ve sportif havacılık konusunda uluslararası boyutta en üst düzeyde organ olan Uluslararası Havacılık Federasyonu'na (FAI) üye olmuştur.

1929

Okullar ve Eğitim Kampları

Peş peşe açılan paraşüt, planör, motorlu uçuş ve model uçak okulları, 10 Temmuz 1936'da hizmete giren İnönü Planör Kampı, 1937'de açılan Etimesgut Motorlu Uçuş Kampı ve aynı yıl yapılan Ankara ve İzmir Paraşüt kuleleri, binlerce gencimizi bir araya getirmiştir.

1936

IACE

Havacılıkla ilgilenen gençlerin farklı ülke kültürlerini tanımalarını; kendi kültürlerini tanıtmalarını; uluslararası anlayışı hoşgörü ve arkadaşlıkları geliştirmelerini sağlamak amacıyla 1947 yılında kurulan Uluslararası Hava Öğrenci Mübadelesi Teşkilatı’na THK 1953 yılında üye olmuştur.

1947

EASA

Avrupa Havacılık Otoritesi'nin (EASA) genel havacılık için koymuş olduğu regülasyonların amatör ve sportif havacılığı kısıtlamayacak şekilde uyarlanması için çalışmalar yapan ve Brüksel'deki AB organları nezdinde lobi faaliyetleri yürüten Avrupa Hava Sporları Birliğine (EASA) Türk Hava Kurumu 1998 yılında üye olmuştur.

1998

THK TEKNİK A.Ş.

2013 yılında THK Teknik A.Ş. hava araçlarının ve komponentlerin bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere alanında uzman tecrübeli teknik ekibi ile kurulmuştur.

2013
Tarihçe

Makinist Mektebi

23 Nisan 1926'da Türk Havacılığının gereksinimi olan teknik personelin eğitilmesi amacıyla “Tayyare Makinist Mektebi” hizmete açılmıştır.

1926

THK ve Türkkuşu

Genel Kurul kararıyla Cemiyet'in ismi "Türk Hava Kurumu" (THK) olarak değiştirilmiştir. Bu, o yılların coşkusu içinde söylenen sadece bir çift güzel söz değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne konulan bir hedefti. Bu amaçla 3 Mayıs 1935'de Türkkuşu kurulmuştur.

1935

Uçak Fabrikası

1939-1941 yılları arasında 2nci Dünya Savaşı öncesinde Genelkurmay Başkanlığı'nın da isteğiyle Etimesgut Uçak Fabrikası kurulmuştur. 1944 yılında üretime başlayan ve çok geniş kapsamlı bir girişim olan Etimesgut Uçak Fabrikası'nda, Magister uçaklarının yanı sıra, THK-1, 3, 4, 7, 9, 13 planörleri ile THK-2, 5 ve 10 tiplerinde eğitim, sağlık ve nakliye uçakları üretilmiştir.

1939

Sportif Havacılık

Özellikle 1980'li yıllardan sonra THK sportif havacılık konusunda, 1990 yılından sonra da uluslararası ilişkilerde büyük gelişmeler kaydetmiştir. 1985 yılında havadan yangın söndürme faaliyetlerine başlayan Kurum, FAI Genel Kurul ve Komisyon toplantılarında da etkili bir politika izleyerek THK ve Türkiye ön plana çıkarılmıştır. Mevcut olan planör, paraşüt, uçuş okulu ve model uçak okuluna ilave olarak 1996 yılında bünyesinde balon, yelken kanat ve yamaç paraşütünün bulunduğu Çok Hafif Hava Araçları Okulu kurulmuştur.

1980

THK Havacılık Vakfı

2010 yılında THK’nın tüzüğünde belirtilen amaç ve görevlerin yerine getirilmesi için havacılığı Türk Milletine benimsetmek ve sevdirmek üzere ilmi, teknik, ticari, turistik, sportif, havacılık, eğitim, sağlık, kültürel ve sosyal alanda faaliyette bulunmak üzere uzay ve uydu çalışmaları yapmak amacıyla THK Havacılık Vakfı kurulmuştur.

2010